Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun je contact opnemen met Linda van den Boogaard via tel. 0113 301611 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door ons IKC. De definitieve inschrijving (voor onderwijs) gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.
Voor het inschrijven bij Kibeo kan dit via de website.

Kinderen die nieuw komen in de aanvangsgroep mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen. De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg tussen ouders en de leerkracht.