Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties en vrije dagen

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Venster Schoolgids 2023 2024 41582 18QG 000 10 07 2023

Algemeen

 • IKC raad

  De MR?

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Jan van der Veen (oudergeleding)
  • Yuri Schaap (oudergeleding)
  • Corjan Visch (oudergeleding)
  • Helleke de Groot (personeelsgeleding)
  • Kitjan Colijn (personeelsgeleding)
  • Shiela de Regt (personeelsgeleding)
  • Linda van den Boogaard (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

  De LOR?
  De Locatie Ouderraad, beter bekend als de LOR, praat en denkt mee over de zaken die te maken hebben met de opvang op de vestiging. Ook het meehelpen met het organiseren van speciale activiteiten hoort erbij.

  Wie zitten er in de Locatie Ouderraad (LOR)?

  • Sandra Westerweele
  • Dennis Jeroense
  • Gabriëlla Fransen

  De Vestigingsmanager en één leidster schuiven aan bij de vergaderingen.

  De OR?

  De Ouderraad, beter bekend als de OR, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  Hoe makkelijk is het om te zeggen: wij organiseren activiteiten voor alle kinderen op IKC De Zuidvliet. Klinkt heel simpel, toch? Maar, zo gemakkelijk willen wij er niet vanaf komen.

  Wie zitten er in de Ouderraad (OR)?

  • Sandy Sinke
  • Jasper Lokerse
  • Linda de Kam
  • Chantal de Smoker
  • Debbie Kapoen
  • Jo-Anne de Dreu
  • Petra Hendriks
 • Vrijwillige ouderbijdrage (onderwijs)

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Noord-Beveland? Dan kun je terecht bij het Sociaal Loket, afdeling declaratiefonds

  In het schooljaar 2023-2024 bedraagt de ouderbijdrage per jaar:
  – €30,- voor het eerste kind,
  – €10,- voor het tweede kind
  – voor het derde of meerdere kinderen hoeft niet betaald te worden

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrij IKC

  Lees meer op de website van Albero Scholen