Talent ontwikkelen

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Ieder kind heeft het recht om zijn eigen kleurenpalet bij ons samen te stellen. Als team geven we sturing en/of begeleiding daar waar dat nodig is.

Betekenisvol leren

De leefwereld, nieuwsgierigheid en behoeften van de kinderen wordt ondersteund wordt door inzet van
ontdekkend en bewegend leren.
Ieder kind heeft bij ons de kans zijn eigen talent te ontwikkelen. Dit doen zij door spelenderwijs te
experimenteren, te leren van en met elkaar en door ervaringen op te doen.

Ontmoeten

Ons IKC is onderdeel van de Stadsweide en een ontmoetingspunt om mensen van verschillende generaties een plaats te geven om daar, van en met elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te ontplooien.